L’equip de Junts per Catalunya Olot proposa un sistema de tarifa plana per facilitar el pagament dels tributs municipals. La sol·licitud per acollir-se a aquesta tarifa plana ja es podrà fer aquest any 2019 i serà d’aplicació en l’exercici del 2020. L’alcaldable Pep Berga ho ha explicat avui en la presentació que Junts per Catalunya Olot ha fet davant l’Ajuntament. Montse Torras i Josep Maria Coma (3 i 12 de l’equip) han acompanyat Pep Berga.

Montse Torras, regidora d’Hisenda durant aquest mandat, ha destacat que “amb aquesta proposta es vol posar a disposició dels contribuents una nova modalitat de pagament dels tributs periòdics que pot resultar més còmode per a les economies de particulars i empreses, perquè facilitarà espaiar aquest pagament al llarg de deu mesos, amb quotes mensuals del mateix import”.

Torras ha detallat els criteris que regiran aquesta nova modalitat de pagament de tributs municipals assenyalant que “serà d’aplicació en relació amb els tributs periòdics, és a dir, aquells que es paguen anualment: l’IBI, l’IAE, la taxa d’escombraries, l’impost de vehicles …”. Per tant, “cal tenir present que no hi entrarien aquelles liquidacions no periòdiques o puntuals, com podria ser el cas d’un ICIO o una plusvàlua”.

Montse Torras ha explicat que la tarifa plana “es concedirà prèvia petició” i que “el termini per sol·licitar-la s’obrirà abans no acabi l’exercici anterior a l’aplicació del pla”.

Sobre els criteris que s’hauran d’observar per a l’aplicació d’aquesta tarifa plana, ha exposat que “el punt de partida serà la quantitat pagada en l’exercici anterior; és a dir, per al 2020, el que s’hagi pagat aquest 2019”. Torras ha explicat que això cal perquè “s’haurà de tenir en compte un mínim de l’import total anual que hagi pagat la persona interessada. Aquest mínim s’aprovarà cada any i se situarà al voltant dels 200/300 euros anuals. El pagament d’aquesta quantitat es podrà fer amb aquesta nova modalitat de deu mensualitats d’idèntic import”.

La primera d’aquestes deu mensualitats, segons que ha indicat Torras, es girarà a principis de febrer. L’últim càrrec serà a principis de novembre i durant el mes de desembre “es farà la comparativa entre les deu quotes pagades i el total dels rebuts de l’any en curs i es procedirà a la liquidació corresponent”, ha explicat.

Montse Torras ha assenyalat que no es podran acollir a aquesta modalitat les persones o societats que tinguin deutes pendents en via executiva.

Torras ha destacat que la proposta s’emmarca “en la voluntat d’avançar en la millora dels serveis de l’administració municipal, per facilitar les gestions dels veïns i veïnes de la ciutat”. També ha explicat que d’aquesta nova modalitat de pagament dels tributs municipals periòdics se’n podran beneficiar igualment les persones que gaudeixin d’algun tipus de bonificació.

L’alcaldable de Junts per Catalunya Olot, Pep Berga, ha dit que l’objectiu de la proposta és “facilitar el tràmit del pagament dels tributs municipals periòdics en tots els casos” i ha assegurat que es vol continuar treballant “per fer més fàcils obligacions i tràmits i també per millorar les possibilitats de suports i ajudes pel que fa als diferents serveis municipals”.

En relació amb les bonificacions, Montse Torras ha posat en valor les que ja s’apliquen per diferents conceptes amb la voluntat d’ajudar persones i col·lectius amb dificultats a l’hora de fer front a determinades obligacions, i ha recordat que “durant l’any 2018 les bonificacions concedides per l’Ajuntament han superat els 600 mil euros”.