L’alcaldable Pep Berga, acompanyat d’Estanis Vayreda, Imma Muñoz, Jordi Güell i Mariona Camps (2, 4, 5 i 6 de l’equip), ha presentat avui  les principals línies d’actuació que Junts per Catalunya Olot proposa pels propers anys en matèria d’Habitatge i les mesures de dinamització del Nucli Antic.

Pep Berga ha explicat que, amb la voluntat de continuar augmentant el parc públic d’habitatge, Junts per Catalunya Olot aposta “per la creació de noves promocions de lloguer social en col·laboració amb d’altres institucions, com la Generalitat i la Diputació de Girona”. La primera de les actuacions previstes és la construcció dels 12 pisos acordats amb la Generalitat perquè es construeixin als terrenys del carrer Sant Cristòfol, situats entre els números 8 i 12. Aquest espai ha estat l’escollit per Junts per Catalunya Olot per presentar les propostes d’Habitatge i de Nucli Antic.

Pep Berga ha assenyalat que aquest és un “àmbit especialment sensible que planteja reptes importants que s’han d’afrontar amb actuacions diverses, també innovant” i, a la vegada, ha volgut posar en valor la feina que s’ha fet aquests darrers anys.

En els últims 4 anys, el parc d’habitatge de lloguer social ha augmentat un 20% a Olot. Actualment, l’Oficina d’Habitatge gestiona 185 habitatges quan l’any 2015 eren 150.

La principal incorporació d’habitatges d’aquests últims anys ha estat la compra, durant l’any 2016, d’una promoció de pisos de lloguer social al barri de Sant Miquel. Generalitat i Ajuntament van adquirir una promoció de 28 habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte que s’han destinat a joves, gent gran i famílies monoparentals.

Amb l’objectiu de millorar el parc públic d’habitatge, s’han creat i impulsat noves convocatòries per promoure i rehabilitar els habitatges de la ciutat. Des de la convocatòria pels ajuts de lloguer per a joves, la rehabilitació de façanes o els ajuts 6.000 destinats als propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer a través de la Borsa d’Habitatge.

L’alcaldable de Junts per Catalunya Olot ha anunciat que es vol donar impuls a un programa “per facilitar” que els propietaris de pisos buits els cedeixin a l’Ajuntament per destinar-los a lloguer social. Pep Berga ha assenyalat que aquesta actuació “reforça la política actual garantint el cobrament del lloguer al propietari que hagi incorporat el seu habitatge a la borsa municipal”.

Pep Berga ha explicat que la principal actuació que es proposa en aquest àmbit és “reactivar la inversió en habitatge de lloguer al centre de la ciutat”. Per fer-ho, “la mesura es basa en fórmules de col·laboració i cooperació amb el sector privat. La primera consisteix en avaluar la creació d’un nou instrument público-privat per atraure inversions per a la creació d’habitatge de lloguer a tot Olot, especialment en el Nucli Antic”.

Per la seva banda, Jordi Güell ha afegit que “també s’impulsaran accions de rehabilitació i mobilització d’habitatge en mal estat, exigint als propietaris que compleixin amb la seva obligació de manteniment i conservació dels immobles. Si no és així, l’Ajuntament actuarà subsidiàriament, imposant les sancions que la llei permet i expropiant quan calgui”.

Per tal de dinamitzar el Nucli Antic d’Olot, Estanis Vayreda ha explicat que Junts per Catalunya també proposa “la creació de noves convocatòries d’ajudes als propietaris d’habitatges a partir de la diagnosi que s’està fent d’acord amb el PIAM. D’acord amb les prioritats detectades i acordades amb les veïnes i veïns en el Consell de Barri, es marcaran les prioritats de les inversions a realitzar: ajuts per a la instal·lació d’ascensors, la millora de diferents parts de l’edifici a la possibilitat d’unir illes de cases”.  Estanis Vayreda ha assenyalat que, continuant amb el PIAM, “es desenvoluparan accions que poden anar des de la millora de les places a altres petites accions escollides pel PIAM que ajudin a posar al dia el centre de la ciutat”. 

La reforma de la plaça Major des d’un punt de vista urbanístic i amb les mesures que permetin l’obertura de locals que actualment estan en desús i continuar apostant per l’organització d’activitats de promoció que com les fires i esdeveniments contribueixen a l’activitat d’aquest sector, són altres de les accions proposades per Junts per Catalunya. Que la ciutat sigui ciutat pilot per a les APEUs, les Àrees de Promoció Econòmica Urbana, la segona fase de Taller dels Sastres i l’obertura de Ca-Nyera com a espai de coworking també han d’ajudar a dinamitzar el Nucli Antic, on Junts per Catalunya aposta per ubicar-hi un dels principals projectes de transformació de la ciutat: la nova biblioteca a Can Sacrest i la plaça del Carme amb l’Escola d’Art.