El sector comprès entre la plaça Major i Can Sacrest, que inclou sis illes d’habitatges i l’illa del Carme són els primers sectors on Junts pretén iniciar la regeneració del Nucli Antic. L’equip de Pep Berga també proposa actuacions a altres sectors del centre, com la millora dels carrers  Sant Ferriol i Fontanella.

L’eix comprès entre la plaça Major i Can Sacrest, amb les illes d’habitatges situades entre el carrer dels Sastres, Nou de Sant Antoni, Major i Alt del Tura són els sectors del Nucli Antic en el que Junts proposa iniciar el procés per a la revitalització d’aquest sector de la ciutat.

A partir de l’anàlisi realitzada i el procés portat a terme en els últims anys, s’aposta per actuar en dos grans àmbits: l’habitatge i les infraestructures culturals i socials d’acord amb el Pla Integral d’Accions de Millora del Nucli Antic.

D’acord amb la proposta 13 del PIAM a aquests àmbits -descrits com a Àrees d’Oportunitats-  s’hi preveu el desenvolupament, d’una banda, de l’anomenada Illa del Carme amb l‘impuls al futur Centre Cultural – Biblioteca a la confluència dels barris de Sant Miquel i Nucli Antic i, de l’altra, la rehabilitació de sis illes d’habitatges entre el carrer dels Sastres, Nou de Sant Antoni, Major i Alt del Tura. Aquesta última actuació és resultat de dos treballs previs, realitzats conjuntament amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Facultat d’Arquitectura de la Universitat de Girona sobre el conjunt de les sis illes.    

Precisament, en el marc del PIAM i de la nova Llei 11/2022 del Millorament urbà ambiental i social dels barris i les viles de la Generalitat, Junts pretén impulsar un Pla de rehabilitació dels habitatges del Nucli Antic, però que vagi molt més enllà de l’Urbanisme.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és afrontar una regeneració urbana amb mirada social tenint en compte aspectes com  el paper estratègic dels equipaments, ja que presenten oportunitats múltiples per connectar la població i els serveis municipals, acompanyant o liderant processos comunitaris al territori. I superant dificultats com les reduïdes dimensions dels edificis del Nucli Antic i oferint alternatives urbanístiques que permetin superar els reptes actuals. Per això, les Àrees de Noves Oportunitats han de garantir habitatges amb dimensions i millors condicions per tal de dur a terme la revitalització amb una aposta decidida també pel comerç i servei de proximitat (facilitació d’obertures i afavorint el continu comercial).

Per fer-ho possible, Junts proposa iniciar un projecte integral que tingui en compte la millora urbanística i també social d’aquest sector d’Olot. En aquest sentit, vol impulsar projectes que siguin resultat de la suma d’esforços de diferents col·lectius (empreses, organitzacions socials, administracions públiques, ciutadania…) que generin una cultura comuna territorial de responsabilitat i compromís social a partir de la ubicació en aquesta àrea de nous equipaments que esdevinguin un pol d’atracció cap al centre.

L’equip de Junts Olot ha explicat avui les principals propostes per al Nucli Antic de cara al proper mandat. Jordi Güell i Neus Domènech han acompanyat Pep Berga a la presentació que ha tingut lloc aquest dijous al matí a la Plaça del Carme, un dels espais que aquest mandat s’ha reformat a partir del projecte escollit en el PIAM del Nucli Antic.

El conjunt d’accions fetes fins al moment al Carme responen a tres objectius: millorar el confort urbà, posar en valor el patrimoni i dinamitzar les plantes baixes amb una intervenció que, a més de la millora de l’espai públic, també ha suposat l’obertura de noves iniciatives emprenedores. La reactivació de la plaça del Carme ha estat un dels projectes seleccionats pels premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme que, segons el jurat “combina una suma estratègies que van més enllà de la urbanització”, un aspecte que també es vol traslladar a la Plaça Major amb l’actuació iniciada.

A més del Nucli Antic, el programa de Junts contempla altres actuacions de reurbanització del centre com el projecte de millora dels carrers Sant Ferriol i Fontanella, a més de la reforma de la plaça Clarà, plaça Major, Pia Almoina i passeig de la Muralla en un programa d’actuacions que també arriba a la resta de barris d’Olot.