Les actuacions urbanístiques a les vies d’entrada a la ciutat, avinguda Santa Coloma i carretera de la Canya, formen part de la renovació de les infraestructures viàries que Junts proposa per als propers anys. L’equip de Pep Berga també insta a la Generalitat a iniciar l’asfaltat de l’avinguda Sant Jordi i a agilitzar l’inici de la construcció de la variant d’Olot.  

L’avinguda Santa Coloma és una de les vies d’entrada a la ciutat que Junts proposa renovar de cara els propers anys. Des de l’equip de Pep Berga s’aposta per posar al dia aquest accés al centre d’Olot amb la reforma integral dels serveis (sanejament, abastament, il·luminació, voreres, calçada i mobiliari urbà) d’aquest sector que es va urbanitzar durant la dècada de 1950 i per on diàriament circulen una mitjana de 23.000 vehicles. Junts ja té el compromís de la Generalitat d’adjudicar la redacció del projecte de millora de la carretera, que és de titularitat del Govern fins a l’alçada de la Plaça Clarà, durant el primer semestre de 2024. Aquest projecte haurà d’incloure la construcció d’un carril bici segregat, d’acord amb el document de prioritats de l’Olot Pedala.

La carretera de la Canya a l’alçada del sector de Les Tries – Alba Rosa és l’altra entrada d’Olot, també titularitat de la Generalitat, on des de la formació es considera necessària una actuació decidida en la conservació del ferm, la senyalització i il·luminació.

De forma paral·lela a la renovació d’aquests sectors, des de Junts s’informa que aquest estiu de 2023 s’arranjarà el ferm de l’avinguda Sant Jordi, ja que precisament aquest mes de maig la Generalitat ha resolt la subvenció de 299.000€ a favor de l’Ajuntament d’Olot per a l’execució d’aquesta obra, d’acord amb les entitats veïnals de l’avinguda Sant Jordi i el carrer Portbou, per millorar la pacificació i reduir les molèsties ocasionades pel trànsit.

Mentrestant l’empresa TYPSA, a la qual el 26 de juny de 2022 es va adjudicar la redacció del projecte constructiu de la variant d’Olot i de Les Preses per un import d’1,6 milions d’euros, continua amb els treballs adjudicats, que ha de lliurar a la Generalitat durant el primer semestre de 2024. L’aprovació d’aquest projecte serà el darrer tràmit abans de l’adjudicació de les obres de construcció de la variant d’Olot, que s’haurien d’iniciar l’any 2025.

Una altra de les propostes de Junts per la proper mandat és que la integració d’Olot i la Garrotxa a l’ATM de Girona evolucioni cap a un Sistema Tarifari Integrat de tot Catalunya. “Després que Olot i la Garrotxa hagin entrat al sistema tarifari integrat, ara creiem que cal fer un pas més perquè es pugui reduir el cost del bitllet, especialment a Barcelona” ha destacat Pep Berga.

Pel que fa al Transport Públic d’Olot, des de Junts es fixa l’objectiu d’incrementar el número d’usuaris a partir del nou model que ha d’entrar en vigor l’1 de juny de 2025 per adequar-lo a les noves necessitats i hàbits de mobilitat de la ciutadania, fer-ho prioritzant criteris de sostenibilitat i tenint en compte noves modalitats com el transport a la demanda.

En matèria de mobilitat, Junts també aposta per la revisió del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible d’Olot amb el Desenvolupament d’accions per als propers quatre anys, així com l’aplicació del Pla de Foment de la Mobilitat amb Bicicleta i Vehicles de Mobilitat Personal creat a partir del procés participatiu de l’Olot Pedala, la implementació d’una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes a diversos punts de la ciutat, com a l’Hospital, al CAP, als pavellons, la piscina municipal o a diferents espais del centre i l’increment de la xarxa de bici carrils urbans per tal de connectar la xarxa existent amb l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, la Piscina Municipal i altres equipaments municipals.

La realització de campanyes de conscienciació de l’ús de la bicicleta i consolidar projectes ja actius com el Bicis Actives, que ha permès que fins al moment s’hagin pogut recuperar fins a 70 bicicletes i oferir-les a persones amb vulnerabilitat, i la promoció coordinada amb els centres educatius i les Associacions de Famílies d’Alumnes per a promoure nous Bici Bus que apropin l’ús de la bicicleta als infants de la ciutat són altres de les propostes de Junts per al 28 de Maig. En aquest sentit, des de Junts es proposen l’impuls a mesures de pacificació dels entorns escolars i promoció d’un model de mobilitat segura en l’accés als centres educatius de forma coordinada i després d’obtenir el consens de la direcció de cada escola, l’AFA i les veïnes i veïns més propers.

Les campanyes de conscienciació per al foment del bon us dels patinets elèctrics, bicicletes elèctriques i altres tipus de vehicles de mobilitat personal d’acord amb la normativa municipal, amb la voluntat de facilitar la circulació tot garantint la seguretat dels vianants i la restricció de l’ús de patinets elèctrics a les zones prioritàries per a vianants del Nucli Antic són altres mesures que Junts vol continuar impulsant.

L’equip de Junts Olot ha explicat avui les principals propostes que, en l’àmbit d’Infraestructures i Mobilitat, es recullen en el programa que presenta per a les eleccions del 28 de maig. Agustí Arbós i Imma Muñoz han acompanyat Pep Berga a la presentació que ha tingut lloc aquest dimecres al matí a l’avinguda Santa Coloma.