L’equip de Pep Berga aposta per fer una anàlisi que determini possibles nous serveis assistencials per a la gent gran. També vol fomentar la participació activa de les persones grans a la ciutat i reconèixer la seva aportació a la societat, a més d’estudiar la possible posada en marxa de més pisos per a persones grans autònomes.

Segons dades del Consorci d’Acció Social de la Garrota, durant el 2022 s’han atès 1.960 veïns i veïnes d’Olot per problemàtiques relacionades amb l’autonomia. Representen un 7,34 % més que l’any anterior i 1.686 nuclis familiars a un 8,77% més que al 2021. El perfil majoritari de persona atesa és una dona de més de 85 anys que viu sola que requereix dels serveis necessaris per poder continuar vivint a casa per fer front a la pèrdua d’autonomia.

Per donar resposta a les necessitats de la gent gran, des de Junts s’aposta per fer un desplegament d’actuacions per promoure l’autonomia personal i el benestar físic, cognitiu, emocional i relacional a fi de prevenir situacions de malaltia i dependència. També a revisar i adequar els diferents serveis d’ajuda a domicili per atendre millor les necessitats de les persones usuàries, a més d’implementar actuacions que permetin detectar situacions de solitud no volguda entre la gent gran i actuar per evitar el seu aïllament social i la seva inclusió en la comunitat.

En programa d’atenció a les persones de Junts de cara a la Eleccions Municipals, inclou l’execució de noves fases de rehabilitació de la residència de l’Antic Hospital Sant Jaume i concertar amb la Generalitat més places públiques a les residències de gent gran. També l’impuls de la formació i dotació dels mitjans necessaris per superar la bretxa digital que afecta especialment la gent gran.

Una altra de les propostes del programa de Junts és l’elaboració d’una diagnosi de l’envelliment a Olot per analitzar el procés d’envelliment que requereixin de nous serveis d’atenció a la gent gran de la ciutat. En aquest sentit, “una de les propostes que tenim previst estudiar és la d’habilitar, al Nucli Antic, una illa de pisos per a persones grans i estudiants o joves, amb serveis compartits” ha explicat Pep Berga.

Una de les prioritats de Junts és el foment de la participació activa de les persones grans a la ciutat i reconèixer la seva aportació a la societat, així com continuar treballant de forma coordinada amb els representants de la gent gran en el manteniment, sosteniment i millora dels casals i equipaments cívics de la gent gran de la ciutat.

Dins l’àmbit d’atenció a les persones, Junts també vol continuar treballant de forma conjunta amb les entitats que treballen pels col·lectius de persones amb diversitat funcional i millorar l’atenció i l’acompanyament a les persones i a les seves famílies amb la creació de nous serveis i una millor coordinació amb l’àmbit de la salut i l’educació.

D’altra banda, i amb la voluntat d’orientar i d’ajudar a l’alumnat i a les famílies amb infants i joves que han de triar el seu futur acadèmic i posant atenció a les persones amb diversitat funcional, des de Junts es proposa la consolidació del SOAC. Un Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari per continuar assessorant i donant suport puntual a famílies amb infants de 0 a 18 anys en qüestions relacionades amb la criança i l’educació.

L’equip de Junts Olot ha explicat avui les principals propostes en l’àmbit d’Atenció a les Persones per al proper mandat. Imma Muñoz i Vanessa Catalan han acompanyat Pep Berga a la presentació que ha tingut lloc aquest dimarts al matí davant del pisos tutelats de la Plaça Balmes.